Начало » РИК

РИК

03.10.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

През изборния ден РИК - Русе дава информация за протичането на изборния процес в следните часове:

 

- 10:30 часа

- 13:30 часа

- 17:30 часа

- 20:00 часа

- 21:00 часа

- 22:00 часа

 

 
02.10.2014 г.

ГРАФИК

ЗА  ПОЛУЧАВАНЕ НА ИЗБИРАТЕЛНИ  СПИСЪЦИ И

ПЕЧАТИ ОТ СЕКЦИОННИ   ИЗБИРАТЕЛНИ  КОМИСИИ

НА  04.ОКТОМВРИ 2014г.

09,00 - 10,00 ч. - СЕКЦИЯ С НОМЕРА ОТ 206 ДО 151

10,00 - 11,00 ч. -  СЕКЦИЯ С НОМЕРА ОТ 150 ДО 101

11,00 - 12,00 ч. -  СЕКЦИЯ С НОМЕРА ОТ 100 ДО 051

12,00 - 13,00 ч. -  СЕКЦИЯ С НОМЕРА ОТ 050 ДО 001

Справки на тел : 082/826-110 ; 881-612  и 881-671
30.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Заседанието на РИК - Русе на 01.10.2014 г. е насрочено за 17:00 часа
29.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 РИК - Русе уведомява членовете на секционни избирателни комисии в община Русе, че обучението на същите ще се проведе в зала „Филхармония" (Дома на културата) на 30.09.2014 г. от 18:00 часа.
29.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Заседанието на РИК - Русе на 30.09.2014 г. е насрочено за 10:00 часа
27.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 Заседанието на РИК - Русе на 28.09.2014 г. е насрочено за 13:00 часа
23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районната избирателна комисия Русе определя следните секциии на първия етаж, които са с най-малък брой избиратели по избирателен списък, за гласуване на избиратели с увредeно зрение или със затруднения в придвижването. както следва:

На територията на Община Бяла:

Избирателна секция № 190400001 - гр.Бяла, ОУ „Никола Вапцаров"

Избирателна секция № 190400003 - гр.Бяла, СОУ „Панайот Волов"

Избирателна секция № 190400005 - гр.Бяла, начално училище „Петко Рачев Славейков"

На територията на Община Русе:

Избирателна секция № 192700001 - гр. Русе, ОУ „Отец Паисий"

Избирателна секция № 192700007 - гр. Русе, СОУ „Йордан Йовков"

Избирателна секция № 192700010 - гр. Русе, ОУ „Иван Вазов",

Избирателна секция № 192700031 - гр. Русе, ПГ по речно корабостроене и корабоплаване,

Избирателна секция № 192700053 - гр. Русе, ОУ „Алеко Константинов"

Избирателна секция № 192700064 - гр. Русе, СОУ „Васил Левски"

Избирателна секция № 192700081 - гр. Русе, ОУ „Никола Обретенов"

Избирателна секция № 192700097 - гр. Русе, ОУ „Олимпи Панов"

Избирателна секция № 192700114 - гр. Русе, ОУ „Тома Кърджиев"

Избирателна секция № 192700122 - гр. Русе, СОУПНЕ „Фридрих Шилер"

Избирателна секция № 192700130 - гр. Русе, ОУ „Васил Априлов"

Избирателна секция № 192700145 - гр. Русе, СОУ „Възраждане"

Избирателна секция № 192700151 - гр. Русе, ОУ „Братя Миладинови"

Избирателна секция № 192700157 - гр. Русе, СОУЕЕ „Св. Константин Кирил Философ"

Телефоните, на които избирателите с увредено зрение или със затруднения в придвижването могат да направят заявки за оказване на помощ при придвижване до избирателните секции са следните:

- за община Борово:

гр. Борово - 08140/2253, вътр. 116 и 127 - Общината

с. Обретеник - 08143/2782 - Кметството

с. Екз. Йосиф - 08143/2297 - Кметството

с. Горно Абланово - 08148/2315 - Кметството

с. Батин - 081465/ 314 - Кметството

с. Брестовица - 081462/ 233 - Кметството

с. Волово - 081462/ 266 - Кметството

- за община Бяла:

0800 18 437 - Общинска администрация

- за община Ветово:

08161 2253 - Кметството

- за община Две могили:

тел. 08141/ 2130 и 08141/ 2006 - Общината

- за община Сливо поле:

гр. Сливо поле - 08131/ 2755

с. Борисово - 08131/ 2882

с. Юделник - 0882/ 821 048

с. Кошарна - 08136/ 2325

с. Стамболово - 08136/ 2225

с. Г. Враново -  08137/ 2263

с. Малко Враново -  0896/088215

с. Бабово -  08179/ 7313

с. Бръшлен -  08138/ 2236

с. Ряхово -  08133/ 2280

с. Черешово -  08188/ 6238

- за община Русе:

тел. 082/ 881 751 - Общината

- за община Иваново:

с. Иваново - тел. 08 116/ 22 55 - Общината

с. Божичен - тел. 0888/841114 - Кметско наместничество

с. Кошов - тел. 08 159/ 22 20 - Кметско наместничество

с. Червен - тел. 08 156/ 52 80 - Кметско наместничество

с. Табачка - тел. 08 156/ 53 70 - Кметско наместничество

с. Пиргово - тел. 08 114/ 22 36 - Кметство

с. Мечка - тел. 08 158/ 22 70 - Кметство

с. Тръстеник - тел. 08 145/ 22 36 - Кметство

с. Щръклево - тел. 0879/575102 - Кметство

с. Красен - тел. 08 152/ 22 76 - Кметство

с. Нисово - тел. 08 196/ 22 60 - Кметско наместничество

с. Сваленик - тел. 08 116/ 22 80 - Кметство

с. Церовец - тел. 08 167/ 22 80 - Кметско наместничество

- за община Ценово:

с. Ценово - 08122/ 2510 - Кметство

 
23.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Русе на 24.09.2014 г. е насрочено за 17:00 часа

 
18.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Русе на 18.09.2014 г. е насрочено за 17:00 часа

 
16.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК - Русе, уведомява всички политически сили, участващи в изборите за народни представители на 05.10.2014 г., че броят на застъпниците не може да надвишава броя на секционните избирателни комисии на територията на 19-ти МИР - Русе.

За регистрация на застъпници е необходимо да подадете Заявление (Приложение 39-НС), подписан списък по образец (Приложение 1 ) - на хартиен и електронен носител.

Съгласно Решение 7-НС/22.08.2014  на РИК - Русе, заявления за регистрация на застъпници се подават в срок до 12:00 часа на 04.10.2014 г.

Броят на представителите (пълномощниците) на политическите сили, участващи в изборите за народни представители на 05.10.2014 г. не може да надвишава броя на секционните избирателни комисии на територията на 19-ти МИР - Русе.

Всяка партия или коалиция изготвя списък на хартиен носител с имената, единния граждански номер, номер и дата на пълномощното на лицата, които са упълномощени да ги представляват в изборния ден. Списъкът се номерира съобразно последователността на вписване на представителите. Списъкът се подписва и предава до деня преди изборния ден - 04.10.2014 г. на РИК - Русе от представляващия партията или представляващите коалицията лица или от изрично упълномощени от тях лица. В случаите, когато списъкът се подписва и/или подава от упълномощени лица, се представя и съответното пълномощно. Списъкът се представя и на технически носител в електронен вид, като номерацията е съобразно последователността в хартиения носител.

Приложение 1

 
16.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ГРАФИК
ЗА ОБУЧЕНИЕ НА СЕКЦИОННИ ИЗБИРАТЕЛНИ КОМИСИИ В 19-ти МИР - РУСЕ

25.09.2014 г. 09:30 часа - Община Две могили

25.09.2014 г. 11:30 часа - Община Борово

25.09.2014 г. 14:00 часа - Община Бяла и Община Ценово - в гр. Бяла

26.09.2014 г. 09:30 часа - Община Сливо поле

26.09.2014 г. 11:30 часа - Община Ветово

26.09.2014 г. 14:00 часа - Община Иваново

30.09.2014 г. 18:00 часа - Община Русе

 
15.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Русе на 16.09.2014 г. е насрочено за 17:00 часа
13.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

ДО

Партиите и коалициите, които имат членове в СИК

 

При искане за замени в съставите на СИК на територията на Община Русе, Ви молим заявлението да е съпроводено с приложение, прикачено към настоящото съобщение на хартиен носител, както и изпратено по електронен път на [email protected].

 

Приложение 1

 
04.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Русе на 05.09.2014 г. е насрочено за 17:00 часа

 
01.09.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Русе на 02.09.2014 г. е насрочено за 17:15 часа

 
31.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

РИК Русе уведомява всички заинтересовани, че процедурата за теглене на жребий за определяне на реда за представяне в диспутите по БНТ 2, ще се проведе на 03.09.2014г. от 13.00 часа в сградата на община Русе - заседателна зала /кръглата зала/. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите и коалициите, на регистрираните от тях кандидати, представители на регионалните радио- и телевизионни центрове на БНР и на БНТ и на представители на средствата за масово осведомяване.

 
30.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Русе на 31.08.2014 г. е насрочено за 16:00 часа 
29.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Районна избирателна комисия - Русе напомня на политическите партии и коалиции, регистрирани за участие в изборите за народни представители на 05.10.2014 г., че крайният срок за подаване на документи за регистриране на кандидатски листи в 19-ти МИР, съгласно решение на РИК - Русе 7-НС/22.08.2017 г. , изтича на 02.09.2014 г. в 17:00 часа.


25.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Във връзка с Решение № 771/22.08.2014 на ЦИК  уведомяваме партиите и коалициите, които ще представят листи за регистрация в РИК - Русе да попълнят приложената таблица .
24.08.2014 г.

СЪОБЩЕНИЕ

Заседанието на РИК - Русе на 25.08.2014 г. е насрочено за 17:00 часа

 Web Content Accessibility Guidelines 2: Level AA Conformance
Благоевград Бургас Варна Велико Търново Видин Враца Габрово Добрич Кърджали Кюстендил Ловеч Монтана Пазарджик Перник Плевен Пловдив град Пловдив област Разград Русе Силистра Сливен Смолян София РИК 23 София РИК 24 София РИК 25 София област Стара Загора Търговище Хасково Шумен Ямбол